Maria Carolina Fribert, 18031875 (aged 72 years)

Billede af Mindevæg
Name
Maria Carolina /Fribert/
Also known as
Marie Caroline Bang
Birth
Birth of a sister
Birth of a brother
Death of a paternal grandmother
Birth of a brother
Birth of a brother
Birth of a sister
Death of a sister
Birth of a brother
Death of a brother
Death of a father
Marriage of a parent
Birth of a half-brother
Death of a maternal grandmother
Baptism of a half-brother
Death of a maternal grandfather
Marriage
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Marriage of a sister
Birth of a son
May 9, 1826 (aged 22 years)
Note: Stillborn
Death of a son
May 9, 1826 (aged 22 years)
Birth of a son
May 9, 1826 (aged 22 years)
Death of a son
May 9, 1826 (aged 22 years)
Birth of a son
December 24, 1827 (aged 24 years)
Death of a son
December 24, 1827 (aged 24 years)
Birth of a son
May 6, 1829 (aged 25 years)
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Death of a brother
Birth of a daughter
Marriage of a brother
Baptism of a daughter
Birth of a daughter
Death of a mother
Birth of a daughter
Death of a sister
Death of a daughter
Marriage of a brother
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Birth of a son
Baptism of a son
Birth of a daughter
Death of a daughter
Marriage of a brother
Birth of a daughter
Baptism of a daughter
Marriage of a daughter
Death of a son
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Death of a daughter
Death of a daughter
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Birth of a granddaughter
Marriage of a daughter
Marriage of a son
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Death of a husband
Birth of a grandson
May 31, 1861 (aged 57 years)
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Death of a brother
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Birth of a granddaughter
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Birth of a granddaughter
Birth of a granddaughter
Marriage of a daughter
Birth of a granddaughter
Birth of a grandson
February 8, 1869 (aged 65 years)
Birth of a granddaughter
Birth of a granddaughter
Marriage of a son
Birth of a grandson
Baptism of a grandson
Birth of a granddaughter
Burial of a father
Cemetery: Assistens Kirkegård, Copenhagen, Denmark
Burial of a mother
Fact 3
Fact 4
Medical
drained first 10 quarts of fluid from body then 7 quarts
Death
Cause of death: "ulcer" from fall,
INDI:DEAT:CAUS:SOUR: @S08512F2@
INDI:DEAT:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 12, 2003
INDI:DEAT:CAUS:SOUR: @S17793F2@
INDI:DEAT:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 20, 2003
INDI:DEAT:CAUS:SOUR: @S18160F2@
INDI:DEAT:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 22, 2003
INDI:DEAT:CAUS:SOUR: @S17793F2@
INDI:DEAT:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 25, 2003
Burial
Cemetery: Assistens Kirkegård, Copenhagen, Denmark
Burial
Shared note

Allerede 1697 afhændede Vosbein begge Gaarde (HW: Anneberggaard og Ellingegaard) til Assessor Hans Leegaard, der 1705 skødede dem ... til Assessor Christian Wildenrath, som Aaret efter ægtede Vibeke Margrethe Welding, en Godsejerdatter fra Edelgave. Efter Wildenraths Død i 1723 indgik enken Ægteskab med sine Børns Lærer, Student Peter Schwane, en Søn af en fra Holland indkommen Koffardikaptajn. I Anledning af sit Giftermaal og Overtagelse af Anneberggaard ansøgte han om en Titel og blev udnævnt til Kommerceraad mod en Pengeafgift. I dette Ægteskab fødtes Ulrikke Eleonore Svane, som gjaldt for at være frugten af Moderens intime Forhold til Kong Frederik IV, der gæstede Anneberggaard i flere Dage.

Shared note

Vore Slægtninge levede i den allerede omtalte fjærne Egn, Odsherreddet, som Gods­eiere og Landsbypræster. Denne Egn, der er forbunden med Sjælland ved en smal Landstrækning, er en Landtunge, der strækker sig ud i Kattegat, meget frugtbar, bedækket med Landsbyer; og en betydelig Herregaard fra gamle Dage tilhørde her Familien. Derfra havde den udbredt sig i hele Egnen og beherskede den. Gamle Sagn om Familiens Magt i ældre Tider havde endnu vedligeholdt sig i den. Jeg er­indrer især en Kone, hvis Mand tidligere havde tjent paa Gaar­den, om jeg husket ret, som Skovrider, og som døde i en høi Alder, i det mindste med Titel af Lieute­nant. Denne Kone var langt inde i de Firesindstyve og endnu meget rørig; hendes Moder var bleven over de halvfemsindstyve Aar gammel, og ogsaa denne havde ligesom hendes Mand tjent Familien. En saadan Sammenslutten af Familiens Lemmer, flere Generationer igjennem, en saadan Overlevering af troe Tjenere af en noget høiere Klasse, er vel bestandig bleven sjældnere i Europa. Den omtaelte gamle Frue Lieutenantinde var nu fuld af Begivenheder fra det hele attende, ja fra det syttende Aarhundrede, som hun, eller hendes Moder havde oplevet. Jeg erindrer især hvordan hun fortalte om et Besøg af Kong Frederik den Fjerde. Han havde i nogle Dage opholdt sig paa Annaberggaard. Besidderens Kone (Vibeke Margrethe Welding ~ Peter Schwane, anm. NM) var, fortalde hun, overordentlig smuk. Kongen kunde ikke skjule sin Tilbøielighed og hun gav os med sagte Stemme og med en frygtsom Fortrolighed at forstaae, at Kongen vel var bleven lidt nøiere bekjendt med Konen, end billigt var. Hun syntes at ville antyde den Mulighed, at der ved vor Oldemoder maaskee flød kongeligt Blod i vore Aarer. Manden, for­talde hun videre, havde været yderst skinsyg; han havde næppe formaaet at skjule sin Mistanke. De ægteskabelige Forhold havde i lang Tid været forstyrrede. Hun forsikkrede derhos, efterat hun aabenbar havde fortalt alt med et Slags hemmeligt Velbehag, at hun paa ingen Maade troede, at den brave Kone var sjunket saa dybt, om hun end ikke havde været ligegyldig ved Kongens Kjærlighed. Hun bad os indstændigt at holde Sagen hemmelig, og det Hele gjorde et Indtryk paa mig, som om det var en Scandal fra igaar.

Last change
May 18, 202315:43:46
Author of last change: sofiel
Family with parents
father
mother
Marriage MarriageDecember 12, 1802
10 months
herself
Billede af Mindevæg
18031875
Birth: October 14, 1803 22 19 Højby Sogn, Odsherred Provsti
Death: December 18, 1875København, Danmark
21 months
younger sister
19 months
younger brother
18 months
younger brother
18081886
Birth: July 18, 1808 26 24
Death: September 18, 1886Juneau, Wisconsin, USA
21 months
younger brother
23 months
younger sister
18121812
Birth: January 1812 30 27
Death: April 4, 1812
15 months
younger brother
18131813
Birth: March 23, 1813 31 29
Death: November 28, 1813
Mother’s family with Christian Benson Trojel
stepfather
mother
Marriage MarriageApril 1, 1815
11 months
half-brother
18161886
Birth: February 10, 1816 35 31 København, Denmark
Death: September 18, 1886Watertown, Massachusetts, USA
Family with Peter Georg Bang
husband
17971861
Birth: October 7, 1797 27 18 Kobenhaven, Denmark
Death: April 2, 1861København, Danmark
herself
Billede af Mindevæg
18031875
Birth: October 14, 1803 22 19 Højby Sogn, Odsherred Provsti
Death: December 18, 1875København, Danmark
Marriage MarriageJune 4, 1824Roskilde Domkirke, Roskilde, Denmark
9 months
daughter
18251855
Birth: March 7, 1825 27 21
Death: August 8, 1855
14 months
son
son
20 months
son
18271827
Birth: December 24, 1827 30 24
Death: December 24, 1827
17 months
son
2 years
son
18311851
Birth: April 21, 1831 33 27 København, Denmark
Death: 1851
2 years
daughter
18331920
Birth: May 20, 1833 35 29 København, Denmark
Death: November 11, 1920Københavns svagførhjem, København, Denmark
3 years
daughter
18351922
Birth: October 26, 1835 38 32 København, Danmark
Death: February 16, 1922København, Danmark
2 years
daughter
23 months
daughter
18391902
Birth: September 29, 1839 41 35 København, Danmark
Death: January 2, 1902København, Denmark
2 years
daughter
18421928
Birth: January 29, 1842 44 38
Death: 1928
15 months
son
18431896
Birth: April 9, 1843 45 39 København, Denmark
Death: April 13, 1896
22 months
daughter
3 years
daughter
18481932
Birth: March 3, 1848 50 44 København, Danmark
Death: January 11, 1932Støvringgårds adelige Jomfrukloster, Denmark