Ulrikke Eleonore Svane Bang, 18331920 (aged 87 years)

Name
Ulrikke Eleonore Svane /Bang/
Name
Ulrikke Elenora Svane /Bang/
Given names
Ulrikke Elenora Svane
Surname
Bang
Birth
Birth
Baptism
Birth of a sister
Baptism of a sister
Birth of a sister
Death of a maternal grandmother
Birth of a sister
Death of a sister
Death of a paternal grandfather
Birth of a sister
Baptism of a sister
Birth of a brother
Baptism of a brother
Birth of a sister
Death of a sister
Birth of a sister
Baptism of a sister
Marriage of a sister
Death of a brother
Death of a sister
Death of a sister
Marriage of a sister
Marriage of a sister
Marriage of a sister
Marriage of a brother
Death of a father
Marriage of a sister
Marriage of a sister
Marriage of a sister
Marriage of a brother
Death of a mother
Cause: "ulcer" from fall,
INDI:EVEN:CAUS:SOUR: @S08512F2@
INDI:EVEN:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 12, 2003
INDI:EVEN:CAUS:SOUR: @S17793F2@
INDI:EVEN:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 20, 2003
INDI:EVEN:CAUS:SOUR: @S18160F2@
INDI:EVEN:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 22, 2003
INDI:EVEN:CAUS:SOUR: @S17793F2@
INDI:EVEN:CAUS:SOUR:DATA:TEXT: Date of Import: jan 25, 2003
Death of a brother
Death of a brother
Death of a sister
Death of a sister
Burial of a father
Cemetery: Assistens Kirkegård
Burial of a mother
Cemetery: Assistens Kirkegård, Copenhagen, Denmark
Burial of a mother
Fact 3
Death
Burial
Cemetery: Assistens Kirkegård
Note

ugift

Shared note

Allerede 1697 afhændede Vosbein begge Gaarde (HW: Anneberggaard og Ellingegaard) til Assessor Hans Leegaard, der 1705 skødede dem ... til Assessor Christian Wildenrath, som Aaret efter ægtede Vibeke Margrethe Welding, en Godsejerdatter fra Edelgave. Efter Wildenraths Død i 1723 indgik enken Ægteskab med sine Børns Lærer, Student Peter Schwane, en Søn af en fra Holland indkommen Koffardikaptajn. I Anledning af sit Giftermaal og Overtagelse af Anneberggaard ansøgte han om en Titel og blev udnævnt til Kommerceraad mod en Pengeafgift. I dette Ægteskab fødtes Ulrikke Eleonore Svane, som gjaldt for at være frugten af Moderens intime Forhold til Kong Frederik IV, der gæstede Anneberggaard i flere Dage.

Shared note

Vore Slægtninge levede i den allerede omtalte fjærne Egn, Odsherreddet, som Gods­eiere og Landsbypræster. Denne Egn, der er forbunden med Sjælland ved en smal Landstrækning, er en Landtunge, der strækker sig ud i Kattegat, meget frugtbar, bedækket med Landsbyer; og en betydelig Herregaard fra gamle Dage tilhørde her Familien. Derfra havde den udbredt sig i hele Egnen og beherskede den. Gamle Sagn om Familiens Magt i ældre Tider havde endnu vedligeholdt sig i den. Jeg er­indrer især en Kone, hvis Mand tidligere havde tjent paa Gaar­den, om jeg husket ret, som Skovrider, og som døde i en høi Alder, i det mindste med Titel af Lieute­nant. Denne Kone var langt inde i de Firesindstyve og endnu meget rørig; hendes Moder var bleven over de halvfemsindstyve Aar gammel, og ogsaa denne havde ligesom hendes Mand tjent Familien. En saadan Sammenslutten af Familiens Lemmer, flere Generationer igjennem, en saadan Overlevering af troe Tjenere af en noget høiere Klasse, er vel bestandig bleven sjældnere i Europa. Den omtaelte gamle Frue Lieutenantinde var nu fuld af Begivenheder fra det hele attende, ja fra det syttende Aarhundrede, som hun, eller hendes Moder havde oplevet. Jeg erindrer især hvordan hun fortalte om et Besøg af Kong Frederik den Fjerde. Han havde i nogle Dage opholdt sig paa Annaberggaard. Besidderens Kone (Vibeke Margrethe Welding ~ Peter Schwane, anm. NM) var, fortalde hun, overordentlig smuk. Kongen kunde ikke skjule sin Tilbøielighed og hun gav os med sagte Stemme og med en frygtsom Fortrolighed at forstaae, at Kongen vel var bleven lidt nøiere bekjendt med Konen, end billigt var. Hun syntes at ville antyde den Mulighed, at der ved vor Oldemoder maaskee flød kongeligt Blod i vore Aarer. Manden, for­talde hun videre, havde været yderst skinsyg; han havde næppe formaaet at skjule sin Mistanke. De ægteskabelige Forhold havde i lang Tid været forstyrrede. Hun forsikkrede derhos, efterat hun aabenbar havde fortalt alt med et Slags hemmeligt Velbehag, at hun paa ingen Maade troede, at den brave Kone var sjunket saa dybt, om hun end ikke havde været ligegyldig ved Kongens Kjærlighed. Hun bad os indstændigt at holde Sagen hemmelig, og det Hele gjorde et Indtryk paa mig, som om det var en Scandal fra igaar.

Last change
March 30, 201812:37:15
Family with parents
father
17971861
Birth: October 7, 1797 27 18 Kobenhaven, Denmark
Death: April 2, 1861København, Danmark
mother
Billede af Mindevæg
18031875
Birth: October 14, 1803 22 19 Højby Sogn, Odsherred Provsti
Death: December 18, 1875København, Danmark
Marriage MarriageJune 4, 1824Roskilde Domkirke, Roskilde, Denmark
9 months
elder sister
18251855
Birth: March 7, 1825 27 21
Death: August 8, 1855
14 months
elder brother
elder brother
20 months
elder brother
18271827
Birth: December 24, 1827 30 24
Death: December 24, 1827
17 months
elder brother
2 years
elder brother
18311851
Birth: April 21, 1831 33 27 København, Denmark
Death: 1851
2 years
herself
18331920
Birth: May 20, 1833 35 29 København, Denmark
Death: November 11, 1920Københavns svagførhjem, København, Denmark
3 years
younger sister
18351922
Birth: October 26, 1835 38 32 København, Danmark
Death: February 16, 1922København, Danmark
2 years
younger sister
23 months
younger sister
18391902
Birth: September 29, 1839 41 35 København, Danmark
Death: January 2, 1902København, Denmark
2 years
younger sister
18421928
Birth: January 29, 1842 44 38
Death: 1928
15 months
younger brother
18431896
Birth: April 9, 1843 45 39 København, Denmark
Death: April 13, 1896
22 months
younger sister
3 years
younger sister
18481932
Birth: March 3, 1848 50 44 København, Danmark
Death: January 11, 1932Støvringgårds adelige Jomfrukloster, Denmark